De millennial & het flexibele contract: Een mythe!

Stress en burn-outklachten bij de jongere generatie… Het blijft een actueel thema. Wat is de oorzaak van dit groeiende probleem? In mijn voorgaande blog keken we naar de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt. Lees hier: De arbeidsmarkt toen & nu… “Burn-out!”

Ook de toenemende flexibilisering van arbeidscontracten behoren tot deze veranderingen. Millennials zijn er gek op! Voor hen is deze flexibilisering juist een uitkomst. Gunstig toch? De Millennial wil zich niet vastleggen en de opties open houden. Hoe zit het eigenlijk met de flexibilisering in Nederland? Welke invloed heeft dit op de toenemende burn-outklachten bij de jongere generatie?

Flexibilisering van arbeid in Nederland

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft vooral gestalte gekregen door het bouwen van een flexibele schil rondom een kern vaste medewerkers. Het aantal vaste contracten is de afgelopen 12 jaar flink afgenomen. Tegelijkertijd zijn het aantal flexibele contracten sterk gegroeid. Nederland loopt hierin ongeveer voorop ten opzichte van andere landen.

Het aantal flexwerkers is sinds 2003 met 1,3 miljoen gestegen. In totaal hebben nu 3 miljoen werknemers een flexibel contract in Nederland. Daarvan hebben 1,9 miljoen een arbeidscontract voor bepaalde tijd. De overige 1,1 miljoen zijn zelfstandigen zonder personeel. Samen vertegenwoordigen zij 34% van de Nederlandse beroepsbevolking. De komende jaren zal dit waarschijnlijk verder toenemen.

Flexibele contracten naar leeftijd

Ouderen met een vast contract zouden steeds vaker opgevolgd worden door jongeren met een flexibel contract. Niet alleen doordat starters dit steeds vaker wordt aangeboden. Ook omdat doorstroom naar een vast contract minder frequent voorkomt.

Van de 15 – 35 jarigen heeft nu 68% een arbeidscontract voor bepaalde tijd. In 2014 was dit nog 25%. Van de 55 – 75 jarigen heeft slechts 9% een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dit blijkt in de afgelopen jaren met zo’n 8 – 10% redelijk stabiel te blijven.

Millennials & het flexibele contract

Millennials willen geen vastigheid meer. Is de veronderstelling. Betekend dit ook dat zij een flexibel contract prefereren?

Het vaste contract blijkt voor veel jongeren nog steeds zeer gewenst, toont eerder onderzoek aan.

Ongeveer de helft van de jongeren tussen de 17 en 36 jaar kiest voor een flexibel contract. De andere helft kiest voor een vast contract. Wanneer dit opgesplitst wordt naar leeftijd zien we grote verschillen.

Van de 17 t/m 21 jarigen beschouwt ruim 70% een flexibel contract als ideaal. Ook jongeren tussen de 22 t/m 26 jaar wenst dit nog. Terwijl van de 32 t/m 36 jarigen zo’n 75% juist een vast contract prefereert. De menig van de 27 t/m 31 jarigen scheelt daarin niet veel, ook zij hebben liever een vast contract dan flexibel. Kortom de jongste millennials hechten het minste belang aan een vast contract. De oudere millennials juist het meeste.

Naast leeftijd, blijken ook het opleidingsniveau en persoonlijke voorkeuren hierin een belangrijke rol te spelen. Een vast contract is van minder van belang wanneer sprake is van werkzekerheid of een ondernemende houding.

Het flexibele contract & burn-outklachten

Uit onderzoek komt naar voren dat tijdelijke contracten voor gezondheidsproblemen zorgen. Dit wordt verklaard door de slechtere arbeidsomstandigheden van medewerkers met een flexibel contract. Zij kunnen minder taakautonomie, ontwikkeling en een minder goed carrièreperspectief ervaren.

Medewerkers met een tijdelijk contract rapporteren ook meer burn-outklachten. Hierin speelt baanonzekerheid vooral een belangrijke rol. Flexibele contracten leiden tot meer onzekerheid en meer onzekerheid leidt tot meer stress en burn-outklachten. Voor de millennial zou met name het gebrek aan autonomie een belangrijke invloed hebben op de toenemende burn-outklachten.

Ontwikkel – en Loopbaanperspectief Millennials

De flexibilisering in Nederland neemt toe. Vooral onder de jongste generaties. Dit terwijl niet alle millennials een flexibel contract prefereert. Zeker niet wanneer zij ouder worden. Medewerkers met een tijdelijk contract rapporteren meer burn-outklachten. Onvoldoende werkzekerheid, gebrek aan autonomie en een afwachtende houding kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Of de millennial ook echt negatieve gevolgen ervaart van een flexibel contract blijft persoonlijk en contextafhankelijk. Bewuste aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling lijkt nu in ieder geval steeds belangrijker te worden. Ingegeven door een sterk veranderende arbeidsmarkt. Om werkonzekerheid en onnodig veel stress weg te nemen.

Maar hoe zit het dan met de mismatch tussen vraag en aanbod? Of met de hoge verwachtingen van millennials die niet aansluiten op de werkelijkheid? Ligt hierin de sleutel voor een positieve verandering? In mijn laatste blog van deze blogserie ga ik hier dieper op in. Laat jij je nog één keer inspireren? Tot volgende week!

Make it a better (work)place!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Rianne

Rianne Bösecke

Trainer I Coach I Loopbaanadviseur (NOLOC gecertificeerd) – De nieuwe werkgeneratie ~ Van werkdruk naar werkgeluk!

Als nieuwe generatie coach help ik ambitieuze en gedreven mensen die vastlopen en zich willen bevrijden van negatieve stress en spanning, zodat ze MEER PLEZIER, MEER VOLDOENING en MEER ENERGIE uit hun werk en leven kunnen halen.

Andere artikelen

Menu